Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Girona. 1r trimestre del 2020
    Valor
Homes 312,9
Dones 317,6
Total 630,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.