Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Girona. 2013
    Valor
Agricultura 6,6
Indústria 66,4
Construcció 24,0
Serveis 206,9
Total 303,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.