Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Girona. 2018
    Valor
Total 55,3
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.