Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe
Lleida. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 179,2
Dones 175,2
Total 354,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.