Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Lleida. 2019
    Valor
Total 356,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.