Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més Lleida. 1r trimestre del 2020
    Valor
Total 358,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.