Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Lleida. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 18,5
Indústria 26,7
Construcció 15,8
Serveis 143,6
Total 204,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.