Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Lleida. 4t trimestre del 2013
    Valor
Agricultura 16,9
Indústria 25,5
Construcció 15,2
Serveis 129,1
Total 186,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.