Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Lleida. 4t trimestre del 2018
    Valor
Agricultura 18,3
Indústria 24,3
Construcció 16,7
Serveis 135,5
Total 194,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.