Skip to main content

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Lleida. 4t trimestre del 2013
    Valor
Total 52,6
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.