Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-93)
Tarragona. 4t trimestre del 2008
    Valor
Agricultura 22,2
Indústria 64,1
Construcció 46,1
Serveis 223,0
Total 355,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.