Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Tarragona. 1r trimestre del 2020
    Valor
Agricultura 12,6
Indústria 62,2
Construcció 20,5
Serveis 246,0
Total 341,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.