Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Tarragona. 4t trimestre del 2013
    Valor
Agricultura 13,3
Indústria 48,9
Construcció 26,3
Serveis 211,1
Total 299,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.