Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2015
    Valor
Programes de formació bàsica i desenvolupament personal 1.714,3
Educació 89,4
Arts i humanitats 133,6
Ciències socials, ensenyament comercial i dret 491,3
Altres ciències 164,8
Mecànica i electrònica; indústries manufactureres i de la construcció 392,9
Agricultura, ramaderia i pesca 22,7
Salut i serveis socials 217,1
Serveis 109,8
Sectors no classificats en altres apartats 35,6
Total 3.371,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.