Skip to main content
Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior (CCED-2000)
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CCED-2000) / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Programes de formació bàsica i desenvolupament personal 210,9 195,5 406,5
Educació 17,2 107,8 125,0
Arts i humanitats 41,6 75,5 117,1
Ciències socials, ensenyament comercial i dret 173,4 304,9 478,3
Altres ciències 98,1 40,9 139,0
Mecànica i electrònica; indústries manufactureres i de la construcció 297,0 25,3 322,3
Agricultura, ramaderia i pesca 13,2 7,3 20,5
Salut i serveis socials 49,2 142,6 191,8
Serveis 20,3 56,8 77,1
Sectors no classificats en altres apartats 5,5 4,3 9,7
Total 926,4 960,9 1.887,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.