Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que cursa estudis no reglats
Per objectiu de la formació cursada / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Formació relacionada amb el mercat de treball 89,7 114,2 203,9
Formació no relacionada amb el treball (interès personal) 16,9 24,6 41,5
Total 106,6 138,8 245,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.