Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que cursa estudis no reglats relacionats amb el mercat de treball
Per participació de l'empresa en la seva formació
Catalunya. 2018
    Valor
Sí, l'empresa participa en la formació 133,3
No, l'empresa no participa en la formació 75,0
Total 208,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.