Saltar al contingut principal
Població ocupada que cursa estudis no reglats relacionats amb el mercat de treball
Segons participació de l'empresa en la seva formació / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Sí, l'empresa participa en la formació 73,0 60,3 133,3
No, l'empresa no participa en la formació 29,2 45,8 75,0
Total 102,2 106,1 208,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.