Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball en el domicili particular / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Ocasionalment 24,7 29,7 60,3 114,7
Més de la meitat dels dies que ha treballat 20,4 31,6 75,2 127,2
Cap dia 867,0 888,7 1.331,2 3.086,9
No ho sap 11,0 11,0 11,4 33,4
Total 923,1 961,0 1.478,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.