Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball els diumenges / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
N'ha treballat algun 190,3 154,6 275,8 620,7
No n'ha treballat cap 712,2 795,5 1.189,5 2.697,1
No ho sap 20,5 11,0 12,9 44,4
Total 923,1 961,0 1.478,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.