Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a última hora de la tarda
Catalunya. 2019
    Valor
Ocasionalment 410,9
Més de la meitat dels dies que ha treballat 612,7
Cap dia 2.398,9
No ho sap 18,2
Total 3.440,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.