Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a última hora de la tarda
Catalunya. 2018
    Valor
Ocasionalment 401,6
Més de la meitat dels dies que ha treballat 549,1
Cap dia 2.389,7
No ho sap 21,8
Total 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.