Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a última hora de la tarda / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Ocasionalment 251,9 149,7 401,6
Més de la meitat dels dies que ha treballat 324,4 224,8 549,1
Cap dia 1.195,0 1.194,7 2.389,7
No ho sap 13,7 8,2 21,8
Total 1.784,9 1.577,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.