Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a última hora de la tarda / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Ocasionalment 124,6 114,2 162,8 401,6
Més de la meitat dels dies que ha treballat 174,2 131,9 243,0 549,1
Cap dia 615,2 710,3 1.064,2 2.389,7
No ho sap 9,0 4,6 8,1 21,8
Total 923,1 961,0 1.478,1 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.