Skip to main content

Enquesta de població activa

Població ocupada
Segons treball a les nits / Sexe
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Ocasionalment 121,9 62,5 184,4
Més de la meitat dels dies que ha treballat 118,8 50,6 169,4
Cap dia 1.530,8 1.460,6 2.991,4
No ho sap 13,5 3,5 17,0
Total 1.784,9 1.577,3 3.362,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.