Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball a última hora de la tarda
Catalunya. 2019
    Valor
Ocasionalment 294,7
Més de la meitat dels dies que ha treballat 498,3
Cap dia 2.110,5
No ho sap 14,7
Total 2.918,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.