Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons treball a última hora de la tarda
Catalunya. 2018
    Valor
Ocasionalment 288,6
Més de la meitat dels dies que ha treballat 421,7
Cap dia 2.115,3
No ho sap 18,6
Total 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.