Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari
Catalunya. 2018
    Valor
Continuada 1.842,3
Partida 983,1
No ho sap 18,8
Total 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.