Skip to main content
Població ocupada assalariada
Segons tipus de lloc de treball / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34  35 a 44  45 i més    Total
Empleat (amb caps i sense subordinats)748,5639,5924,62.312,5
Encarregat, cap de taller o d'oficina o similar35,457,280,5173,2
Comandament intermedi37,9108,1123,0268,9
Director de petita, mitjana o gran empresa5,517,741,764,8
Ocupat independent3,81,59,314,6
No ho sap3,92,73,610,2
Total834,9826,61.182,72.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2018.
Codi a l'índex: 2.2.12
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
 Ocupació
 Ocupació assalariada
 Població ocupada assalariada T
 (+) Segons treball els dissabtes T
 (+) Segons treball els diumenges T
 (+) Segons treball a última hora de la tarda T
 (+) Segons tipus d'horari T
 (+) Segons treball per torns T
 Segons tipus de lloc de treball T
 Sexe T
 Grups d'edat T
 (+) Segons nombre de treballadors de l'establiment T
 (+) Segons hagin estat contractats per ETT T
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.