Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons hagin estat contractats per ETT
Catalunya. 2018
    Valor
146,8
No 2.652,3
No ho sap 45,1
Total 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.