Saltar al contingut principal
Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior (CNED-2014)
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2019
    Valor
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 465,5
Educació 147,7
Arts, humanitats i llengües 159,8
Ciències socials, periodisme i documentació 116,8
Negocis, administració i dret 497,4
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 119,5
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 136,5
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 367,0
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 39,6
Salut i serveis socials 258,0
Serveis 137,1
Sectors no classificats en altres apartats 7,1
Total 2.452,0
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.