Skip to main content
Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior (CNED-2014)
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
    Valor
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 462,1
Educació 117,9
Arts, humanitats i llengües 136,5
Ciències socials, periodisme i documentació 91,6
Negocis, administració i dret 493,3
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 130,3
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 138,2
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 368,4
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 25,5
Salut i serveis socials 273,1
Serveis 122,0
Sectors no classificats en altres apartats 14,6
Total 2.373,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.