Saltar al contingut principal
Població total
Sexe / Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2019
    Homes    Dones    Total
De 0 a 4 anys178,6168,3346,9
De 5 a 9 anys206,0192,6398,6
De 10 a 15 anys261,2243,4504,6
De 16 a 19 anys161,2148,4309,6
De 20 a 24 anys194,9184,4379,2
De 25 a 29 anys208,6208,6417,2
De 30 a 34 anys221,9230,3452,1
De 35 a 39 anys268,3276,6544,9
De 40 a 44 anys328,5324,4652,9
De 45 a 49 anys312,4305,9618,3
De 50 a 54 anys282,4281,5563,9
De 55 a 59 anys244,0255,7499,7
De 60 a 64 anys210,9229,3440,1
De 65 a 69 anys173,9192,8366,7
De 70 a 74 anys162,0191,8353,8
De 75 anys i més275,0401,5676,5
Total3.689,73.835,47.525,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2n trimestre del 2019.
Codi a l'índex: 3.1.01
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
 Població total T
 Sexe T
 Grups d'edat T
 Parentiu amb la persona principal T
 Lloc de naixement T
 (+) Grups d'edat T
 (+) Parentiu amb la persona principal T
 (+) Lloc de naixement T
 Tipus d'habitatge familiar T
 (+) Població total amb nacionalitat espanyola T
 Població total en habitatges sense actius T
 Població total en habitatges sense perceptors d'ingressos T
 (+) Població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més, i altres T
 (+) Mitjana d'edat de la població de 16 anys i més T
 (+) Població de 16 anys i més que no està cursant estudis T
 (+) Mitjana d'anys de formació de la població de 16 anys i més T
 (+) Mitjana d'anys d'estudi de la població de 16 anys i més T (fins al 4t trimestre del 1999)
 (+) Població de 16 a 64 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys T
 (+) Població de 16 a 29 anys que no treballa ni estudia T
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 2n trimestre del 2019. Actualització: 25 de juliol del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.