Skip to main content

Enquesta de població activa

Població total
Sexe / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Homes     Dones     Total
Persona principal 1.710,3 1.348,8 3.059,0
Cònjuges 594,3 1.218,7 1.813,0
Fills 1.201,4 1.026,3 2.227,7
Resta de persones de la llar 199,7 256,5 456,2
Total 3.705,7 3.850,2 7.555,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.