Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
De 0 a 4 anys 281,6
De 5 a 9 anys 279,3
De 10 a 15 anys 368,4
De 16 a 19 anys 315,6
De 20 a 24 anys 501,0
De 25 a 29 anys 524,0
De 30 a 34 anys 503,7
De 35 a 39 anys 476,1
De 40 a 44 anys 442,2
De 45 a 49 anys 408,1
De 50 a 54 anys 395,4
De 55 a 59 anys 330,1
De 60 a 64 anys 307,5
De 65 a 69 anys 319,8
De 70 a 74 anys 278,7
De 75 anys i més 441,6
Total 6.173,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.