Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
De 0 a 4 anys 278,0
De 5 a 9 anys 273,6
De 10 a 15 anys 360,5
De 16 a 19 anys 300,9
De 20 a 24 anys 489,3
De 25 a 29 anys 499,6
De 30 a 34 anys 477,9
De 35 a 39 anys 444,3
De 40 a 44 anys 422,8
De 45 a 49 anys 392,5
De 50 a 54 anys 389,2
De 55 a 59 anys 326,1
De 60 a 64 anys 301,7
De 65 a 69 anys 316,3
De 70 a 74 anys 274,2
De 75 anys i més 439,2
Total 5.986,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.