Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població total amb nacionalitat espanyola
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
De 0 a 4 anys 298,6
De 5 a 9 anys 355,8
De 10 a 15 anys 454,1
De 16 a 19 anys 259,6
De 20 a 24 anys 306,8
De 25 a 29 anys 307,5
De 30 a 34 anys 343,1
De 35 a 39 anys 422,4
De 40 a 44 anys 531,9
De 45 a 49 anys 517,0
De 50 a 54 anys 492,6
De 55 a 59 anys 461,1
De 60 a 64 anys 409,8
De 65 a 69 anys 351,0
De 70 a 74 anys 335,6
De 75 anys i més 664,5
Total 6.511,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.