Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Solters 1.111,5 951,4 2.062,8
Casats 1.611,3 1.612,4 3.223,7
Altres 297,6 646,8 944,4
Total 3.020,3 3.210,6 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.