Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe / Cursa o no estudis
Catalunya. 2018
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 389,1 438,1 827,2
No cursa estudis 2.614,8 2.757,2 5.372,0
Total 3.004,0 3.195,2 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.