Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Sexe / Cursa o no estudis
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 416,5 474,0 890,5
No cursa estudis 2.603,8 2.736,5 5.340,4
Total 3.020,3 3.210,6 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.