Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 24 anys 707,8
De 25 a 34 anys 874,1
De 35 a 44 anys 1.172,2
De 45 a 54 anys 1.195,7
De 55 a 64 anys 957,3
De 65 anys i més 1.411,0
Total 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.