Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Catalunya. 2n trimestre del 2020
    Valor
De 16 a 24 anys 712,6
De 25 a 34 anys 873,6
De 35 a 44 anys 1.162,7
De 45 a 54 anys 1.200,5
De 55 a 64 anys 961,9
De 65 anys i més 1.410,7
Total 6.322,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.