Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
De 16 a 24 anys 674,2
De 25 a 34 anys 862,5
De 35 a 44 anys 1.210,3
De 45 a 54 anys 1.171,0
De 55 a 64 anys 927,6
De 65 anys i més 1.385,4
Total 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.