Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Estat civil
Catalunya. 4t trimestre de 1999
   Casats  No casats     Total
De 16 a 24 anys 33,1 783,4 816,6
De 25 a 34 anys 526,7 501,0 1.027,7
De 35 a 44 anys 743,2 175,1 918,3
De 45 a 54 anys 682,7 120,8 803,5
De 55 a 64 anys 535,2 102,4 637,6
De 65 anys i més 632,7 407,5 1.040,1
Total 3.153,5 2.090,3 5.243,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.