Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre de 1999
  P. principal   P. no principal     Total
De 16 a 24 anys 17,1 799,5 816,6
De 25 a 34 anys 296,1 731,6 1.027,7
De 35 a 44 anys 427,3 491,0 918,3
De 45 a 54 anys 416,8 386,7 803,5
De 55 a 64 anys 359,5 278,1 637,6
De 65 anys i més 634,2 406,0 1.040,1
Total 2.150,9 3.092,9 5.243,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.