Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat / Lloc de naixement
Catalunya. 2018
 Catalunya   Resta Es.  Estranger     Total
De 16 a 24 anys 512,1 8,7 144,3 665,2
De 25 a 54 anys 2.192,6 251,2 793,1 3.236,9
De 55 anys i més 1.198,9 942,0 156,2 2.297,1
Total 3.903,6 1.202,0 1.093,6 6.199,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.