Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Persona principal 3.059,9
Cònjuges 1.804,3
Fills 1.057,0
Resta de persones de la llar 396,9
Total 6.318,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.