Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Persona principal 3.041,7
Cònjuges 1.809,7
Fills 1.003,7
Resta de persones de la llar 375,8
Total 6.230,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.