Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 2019
    Valor
Persona principal 3.053,0
Cònjuges 1.827,1
Fills 1.031,0
Resta de persones de la llar 371,1
Total 6.282,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.