Skip to main content

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Parentiu amb la persona principal
Catalunya. 4t trimestre del 2019
    Valor
Persona principal 3.059,0
Cònjuges 1.813,0
Fills 1.056,4
Resta de persones de la llar 379,3
Total 6.307,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.